STYRELSEN INFORMERAR

I samband med att cykelbanan anläggs längs Krusbodavägen och att semestern nu är över för de flesta så märker vi ökat tryck på våra ytparkeringar. Vi kan hjälpas åt att hålla p-platser lediga till besökande och boende med fler än en bil, genom att använda parkeringsplatser i garaget.

Med anledning av den fråga Anita ställt till kommunen gällande den omkullfallna enen och den fula marken i backen upp från Krusbodavägen har svar inkommit från kommunen enligt nedan.

Pga diverse tekniska utmaningar, samt störtregn i webansvarigs brevlåda är protokollet i originalutförande som presenteras här besmyckad med smärre skönhetsfel rent estetiskt. Men självklart innehåller det rätt information ändå.

Tyvärr har vi de senaste veckorna upptäckt klotter på Renlavsgången på berg, vid infarter till garage samt på el-hus som tillhör Vattenfall.

Vid årsmötet påpekades att det finns barrträd på 2 ställen på Renlavsgången som inte ser så trevliga ut. Dels föll en en i en hård höststorm, och så finns det tallar vid vägbanan nära bron över till Lummergången vars rötter sprängt sönder asfalten. Båda dessa platser tillhör kommunens mark och vid stämman åtog sig Anita på RLG 50 att...

Den långa gula gången som många möts av som en första anblick när man kommer till Renlavsgången har fått ny växtlighet och därmed också nya inneboende. Under våren har Robban snickrat nya blomlådor och Lena & Maj-Lis har nu planterat perenna växter som skall försköna åsynen för alla. Ni hittar lavendel, kantnepeta, luktärt och murgröna i...

Tack vare allas fina insats under arbetshelgen kan vi nu stoltsera med en ren och fin Renlavsgång. Kom ihåg att sköta ditt närområde under sommaren, behöver du verktyg eller gräsklippare är det bara att vända sig till någon i styrelsen för att låna.