STYRELSEN INFORMERAR

Arbetshelg 22-23 oktober 2022

Vi planerar för en arbetshelg den 22-23 oktober. Mer information kommer senare.

Nu är arbetet med att snygga till "entrén" till Renlavsgången via A-parkeringen igång. Vår entreprenör kommer att gräva ur befintlig rabatt och plantera nya fina växter. Rabatten kommer sedan en tid att skötas om av entreprenören för att säkerställa att den gror och frodas som planerat.

Med start i mitten av september kommer det att påbörjas ett arbete med att snygga till rabatten längs med A-garaget. Vi kommer att gräva ur marken och sedan plantera nya växter som gör entrén till Renlavsgången från A-garaget mer välkomnande.

I samband med att cykelbanan anläggs längs Krusbodavägen och att semestern nu är över för de flesta så märker vi ökat tryck på våra ytparkeringar. Vi kan hjälpas åt att hålla p-platser lediga till besökande och boende med fler än en bil, genom att använda parkeringsplatser i garaget.

Pga diverse tekniska utmaningar, samt störtregn i webansvarigs brevlåda är protokollet i originalutförande som presenteras här besmyckad med smärre skönhetsfel rent estetiskt. Men självklart innehåller det rätt information ändå.

Med anledning av den fråga Anita ställt till kommunen gällande den omkullfallna enen och den fula marken i backen upp från Krusbodavägen har svar inkommit från kommunen enligt nedan.

Tyvärr har vi de senaste veckorna upptäckt klotter på Renlavsgången på berg, vid infarter till garage samt på el-hus som tillhör Vattenfall.