Garagerenovering

A och B garagen är byggda på tidigt -70 tal och under årens lopp har diskussioner förts om behov av renovering. Ett flertal utredningar om garagens status har gjorts under åren (1994, 2008, 2021 och 2022). De senaste utredningarna från 2021 och 2022 finner ni under rubriken Utredningar på denna sida.