Garagerenovering

A och B garagen är byggda på tidigt -70 tal och under årens lopp har diskussioner förts om behov av renovering. Ett flertal utredningar om garagens status har gjorts under åren (1994, 2008, 2021 och 2022). De senaste utredningarna från 2021 och 2022 finner ni under rubriken Utredningar på denna sida.


Renoveringsstart för A-garaget måndagen den 29 april!

Viktig information gällande parkering

22/4 2024

Från den 29 april måste du ha tillstånd för att parkera på Renlavsgångens besöksparkering vid A och B. Parkeringen ska användas av boende som behöver tillfälliga parkeringsplatser medan A-garaget renoveras under kommande månader. Under renoveringen kommer parkeringsvakter att kontrollera att bilar har parkeringstillstånd.

Följande datum gäller:

  • Bilar som inte har giltigt parkeringstillstånd ska flyttas från gästparkeringen senast söndagen den 28 april.
  • Från måndag den 29 april krävs ett särskilt parkeringstillstånd som berörda hushåll får av styrelsen.

Det kommer inte finnas någon besöksparkering på Renlavsgången under renoveringen. Du får istället parkera på allmänna parkeringsplatser, till exempel på anvisade platser längs Krusbodavägen.

En tillfällig parkering vid Lummergången (gräsytan i hörnan) planeras. Vi har ansökt om tillfälligt bygglov för att ordna parkering men det inte är klart än.

OBS! Inga bilar kan stå kvar i A-garaget på måndag, det gäller hela garaget inkl övre planet. Garagelängorna kommer att rivas.

BVA Group som renoverar kommer att disponera platserna mellan M6 och garaget mot huslängan för material och maskiner. 

Det kommer bli olägenheter för oss under renoveringstiden men vi hoppas på förståelse från alla så vi äntligen kan renovera garaget.


Information från årsstämman den 21 mars 2024

Här finns den presentation som visades på årsstämman.

Material från extrastämman den 6 december 2023

Här finns de båda presentationer som visades på extrastämman angående finansiering av garagerenoveringen.