PARKERING INOM KRUSBODA

Parkering inne på gångarna och vid husen är ej tillåten. Mopeder och motorcyklar parkeras i M-förråd och skall ej köras inom området.

Undvik om möjligt att nattparkera på besöksparkeringen. Ställ bilen på din avsatta parkeringsplats för att ge plats till besökare, men att också de hushåll med flera bilar och besökande gäster ges möjlighet att parkera på våra allmänna parkeringsytor.

Om en bil behöver parkera del av dagen inne i området (t ex hantverkare som arbetar i fastigheten) så ska ett parkeringstillstånd beställas och hämtas på ASK:s kontor. Se kontaktuppgifter till ASK.

Våra egna parkeringsytor räcker inte alltid till. Möjlighet finns att parkera längs trottoaren (nedfart A), men notera att det är parkeringsförbud på vändplanen vid nedre infarten. En annan möjlighet är att parkera på Krusbodavägen.

Biltvätt är inte tillåtet i området.

LADDNING OCH VÄRMARE

Laddning av laddhybrid bil

Du som äger eller skall köpa en laddhybrid bil måste anmäla detta till styrelsen.
Vi får därefter avgöra möjligheten till att installera laddare mm. Kostnaden för installation och ev. kringkostnader bekostas av bilägaren.
Möjlighet att ladda en el-bil kommer ej att finnas.

Motorvärmare

Du som inte har motorvärmare installerad på din P-plats, kan erhålla sådan mot ersättning av vad installationen kostar. Därefter debiteras en årsavgift som skall täcka beräknad el-kostnad samt underhåll. Om du inte vill fortsätta med motorvärmare, måste den sägas upp till styrelsen.

*Inga nyinstallationer av ovanstående är möjliga i dagsläget pga kommande garagerenovering.

FORDONSTRAFIK

Idén med Krusboda är att det ska vara ett område som är familjevänligt med en bilfri boendemiljö. Här på Renlavsgången vill vi att våra barn ska kunna röra sig utomhus utan att behöva vara rädda för fordonstrafik. Föräldrar ska känna sig trygga i att låta barnet på egen hand gå till kompisen några hus bort.

Fordonstrafik inom området är endast tillåten för av- och pålastning. Om ett motorfordon har skäl att köra in på området, så ska det ske i gånghastighet, alltså max 7 km/timmen.

Dessa trafikregler finns för den allmänna trivseln, men också för att brandkår, ambulans och färdtjänst som måste ha fri framfart ska kunna ta sig fram.