Parkering längs Krusbodavägen - Vad gäller?

31.08.2020

Nu när cykelbanan anläggs längs med Krusbodavägen blir det naturligt att ställa sig frågan vad som händer med parkeringsplatser där? 

Vi ställde frågan till kommunen och fick följande svar: 


"Det kommer att vara parkering förbjuden på den sidan där den nya gång och cykelvägen blir. På andra sidan så kommer man att kunna parkera innan återvinningstationen som det var innan.samt efter avsmalningen mot Myggdalsvägen, där vägen blir bredare så kommer man att kunna parkera fram till 10 meter innan övergångstället mot Myggdalsvägen."