Maj-Lis Anderstedt

Markrepresentant sedan 2012

Renlavsgången 14

Kontakt: majlis.anderstedt@gmail.com

Kontakt: 070-51 80 150


MARKPROJEKT I KRUSBODA


Ett samarbete som inleddes 2009 mellan ASK och de respektive gångarna innebär att ASK sköter yttre områden samt större arbeten som torgupprustningar m m, medan rabatter och gräsområden på det inre området sköts av oss boende. Det innebär att vi boende under säsongen skall klippa gräsmattor och rensa rabatter.

Ett samarbete som inleddes 2009 mellan ASK och de respektive gångarna innebär att ASK sköter yttre områden samt större arbeten som torgupprustningar m m, medan rabatter och gräsområden på det inre området sköts av oss boende. Det innebär att vi boende under säsongen skall klippa gräsmattor och rensa rabatter.

Varje gång har en "markpeng" via ASK med 350 kronor per hushåll för 2024 som används till att ta hand om närmiljön på Renlavsgången. Här har vi boende möjligheter att påverka vad som ska göras och hur vi på olika sätt ska se till att vår närmiljö ser välkomnande och trevlig ut med hjälp av säsongsbetonad växtlighet men även skötseln av närområdet.

Tag i första hand kontakt med mark-representanten Maj-Lis Anderstedt, Rlg 14om du har frågor eller om du vill vara med och planera hur din närmiljö tas omhand.

Vi vill att fler engagerar sig i Renlavsgångens trivselarbete! Välkommen att delta i planering och skötsel av planteringar, blomlådor etc.

SOPHANTERING & KOMPOST

Våra gemensamma sopbehållare, de s k molokerna, är endast avsedda för hushållssopor och töms 1 gång/vecka. Det finns tre molokar på Renlavsgången, två vid uppfart A och en vid uppfart B.

På Krusbodavägen finns återvinnings-containrar. Dessa är avsedda för återvinning av tidningar, glas, metall, plast och kartong.

Trädgårdsavfall kan lämnas på komposten på Stensötegången. Läs noga informationsskyltarna som är uppsatta! Under vår och sommar kan den som vill hämta jord från komposten.
Komposten är öppen dygnet runt.

Grovsopor och trädgårdsavfall ansvarar du själv för att forsla bort. Tyresö kommun har en gemensam grovsopanläggning vid Petterboda. Passerkort till Petterboda får man genom kontakt med Tyresö kommun. Se mer på www.tyreso.se. Det är förbjudet att slänga alla typer av avfall i naturen. "Håll Renlavsgången ren!!" är områdets slogan som vi hoppas du anammar!

STÄD- OCH ARBETSDAGAR

En eller två gånger per år arrangeras städ och/eller arbetsdagar beroende på behov. Varje till­fälle innebär att vi med gemensamma ansträngningar under en eller två dagar reparerar och underhåller förråd och garageytor. Arbetet kan innebära allt från att sopa till att rensa ogräs och måla eller reparera gemensamma ytor. Information om aktiviteter meddelas på hemsidan och våra anslagstavlor..