Klotter på Renlavsgången

23.07.2020

Tyvärr har vi de senaste veckorna upptäckt klotter på Renlavsgången på berg, vid infarter till garage samt på el-hus som tillhör Vattenfall.

Övermålning av denna förstörelse pågår och vi är i dialog med Vattenfall för att önska åtgärd på det som tillhör dem.

Ser ni något suspekt eller vet ni vem som förstör detta är självklart det bästa sättet att poängtera hur vi vill ha det i vår närmiljö. Allas ögon och öron på vakt kanske kan hjälpa oss att undvika mer förstörelse.