Byggmöten

Här kommer löpande kort information publiceras i samband med renoveringsprojektets byggmöten. 


14/5 2024

  • Renoveringen av garage A startades per 29 april utan hinder
  • Entreprenören ligger idag i fas med beslutad tidplan
  • Nya kloridprover har tagits i pelare vars resultat låg i linje med förväntningar