Ordning och reda i rabatten

05.11.2020

Nu är arbetet med att snygga till "entrén" till Renlavsgången via A-parkeringen igång. Vår entreprenör kommer att gräva ur befintlig rabatt och plantera nya fina växter. Rabatten kommer sedan en tid att skötas om av entreprenören för att säkerställa att den gror och frodas som planerat.

Under tiden arbetet pågår ber vi er att inte parkera i den övre delen av backen (på bilden) samt upp mot den övre vändplanen för att underlätta framkomlighet för grävmaskiner och fordon.

Parkeringstillgången är en utmaning, speciellt nu när arbete pågår på Krusbodavägen. Hjälp dina grannar med fler än 1 bil, samt besökande att få möjlighet till parkering genom att använda din parkeringsplats i garage.