ÅRSMÖTEN


2023

                                        Protokoll från stämma 2023

                                                    Protokoll från extrastämma 2023
2022

Protokoll från  stämma 2022.

Protokoll från extrastämma 2022.


2021

Protokoll från årsstämma 2021 samt den skrivelse som gäller garagefrågan. 


2020

Till stämman hade en skrivelse inkommit. Skrivelsen betraktades ej som en motion men bifogas årets protokoll. 


2019

Protokoll från årsstämma 2019


2018

Protokoll från årsstämma 2018