ÅRSMÖTEN2022

Protokoll från  stämma 2022.

Protokoll från extra stämma 2022.


2021

Protokoll från årsstämma 2021 samt den skrivelse som gäller garagefrågan. 


2020

Till stämman hade en skrivelse inkommit. Skrivelsen betraktades ej som en motion men bifogas årets protokoll. 


2019

Protokoll från årsstämma 2019


2018

Protokoll från årsstämma 2018