ÅRSMÖTEN


2020

Till stämman hade en skrivelse inkommit. Skrivelsen betraktades ej som en motion men bifogas årets protokoll. 


2019

Protokoll från årsstämma 2019


2018

Protokoll från årsstämma 2018