FÖRRÅD

Inne i alla förråd sitter en skylt med den förrådsansvariges namn och telefonnummer.

Om den ansvarige inte kan nås, kan du alltid ta kontakt med Christoffer Neuman, Renlavsgången 75 eller någon annan i styrelsen via info@renlavsgangen.se.Förråd Kontaktperson Adress

F1 Lars Anderstedt Rlg 336

F2 Johan Carlsson Rlg 322 

F3  

F4 Hans Jonsson Rlg 219 
F5 Mats Örnberg Rlg 39 
F6 Nils Häggström Rlg 9 
F7 Carl-Erik Gidlund Rlg 29 
F8 Lennart Söderström Rlg 260 
F9 Clary Berglind Rlg 250 
F10 Roland Westermark Rlg 230 
F11 Christopher Ekholm Rlg 196 
F12 Josefin Chau Rlg 202 
F13  
F14 Håkan Bäckström Rlg 122 
F15 Thomas Vifell Rlg 136 
F16 Fredrik Ekström Rlg 142 
F17 Hasse Gullans Rlg 98 
F18  
F19 John Erik Engberg Rlg 26 
F20 
F21 Ulf Häger Rlg 72 
F22 Björn Sandahl Rlg 178 
F23 Rosemarie Karlsson Rlg 60 
F26  
F102 Lars Bergman Rlg 300 
F103 Joakim Nygård Rlg 156 
M6 Robert Engström Rlg 36 
M7 Uthyrd
M8 
M9 
M10