Svar från kommunen gällande markfråga.

06.08.2020

Med anledning av den fråga Anita ställt till kommunen gällande den omkullfallna enen och den fula marken i backen upp från Krusbodavägen har svar inkommit från kommunen enligt nedan. 

"Vi plockar bort enen när byggentreprenören har avetablerat sig. Vi har inga planer om att göra nya anläggningar på området."

Ett ganska magert svar som dessvärre var väntat. Frågan gällande upprustning av den backen har drivit i över 10 år men tycks inte ligga i kommunens intresse.