Markarbeten i backen vid A-garaget

31.08.2020

Med start i mitten av september kommer det att påbörjas ett arbete med att snygga till rabatten längs med A-garaget. Vi kommer att gräva ur marken och sedan plantera nya växter som gör entrén till Renlavsgången från A-garaget mer välkomnande.