VI ÄR STYRELSEN

Andreas Hörnsten 

Ordförande sedan 12/5 2022

Renlavsgången 52


Kontakt: info@renlavsgangen.se


Nina Josefsson

Kassör/hemsida sedan 1/5 2021

Renlavsgången 86


Kontakt: Nina@rapidebrowlashbar.com


Anita Lindbohm

Sekreterare sedan 12/5 2022

Renlavsgången 50


Kontakt: info@renlavsgangen.se


Helén Fässberg Wallentin

Ledamot sedan 16/6 2021

Renlavsgången 101


Kontakt: info@renlavsgangen.se


Johnny Pilblad

Ledamot sedan 12/5 2022

Renlavsgången 85


Kontakt: info@renlavsgangen.se


Christoffer Neuman

Suppleant sedan  12/5 2022

Renlavsgången 75


Kontakt: info@renlavsgangen.se


Ulrika Malm

Suppleant sedan 12/5 2022
Renlavsgången 42