VI ÄR STYRELSEN

Andreas Hörnsten 

Ordförande sedan 12/5 2022

Renlavsgången 52


Kontakt: info@renlavsgangen.se


Marie Ströbäck

Kassör sedan 27/3 2023

Renlavsgången 288


Kontakt: info@renlavsgangen.se 


Anita Lindbohm

Sekreterare sedan 12/5 2022

Renlavsgången 50


Kontakt: info@renlavsgangen.se


Johnny Pilblad

Ledamot sedan 12/5 2022

Renlavsgången 85


Kontakt: info@renlavsgangen.se


Christoffer Neuman

Suppleant sedan  12/5 2022. Ledamot sedan 21/3 2024

Renlavsgången 75


Kontakt: info@renlavsgangen.se


Nomi Lind

Suppleant sedan 27/3 2023
Renlavsgången 67Magnus Wideslätt

Suppleant sedan 21/3 2024

Renlavsgången 101

Kontakt: info@renlavsgangen.se