Besiktning av garaget

15.01.2021

Nu påbörjas besiktning av våra garage.

Med början den 18/1-2021 kommer vi att besiktiga garagen för att kontrollera betongens status. Den senaste besiktningen skedde 2007 så nu är det dags för en ny översyn.

Musserongången har påbörjat samma process, och vi har anlitat samma besiktningsman.