Parkeringsplatser

31.08.2020

I samband med att cykelbanan anläggs längs Krusbodavägen och att semestern nu är över för de flesta så märker vi ökat tryck på våra ytparkeringar. Vi kan hjälpas åt att hålla p-platser lediga till besökande och boende med fler än en bil, genom att använda parkeringsplatser i garaget.