STYRELSEN INFORMERAR

Arbetshelg 22-23 oktober 2022

Vi planerar för en arbetshelg den 22-23 oktober. Mer information kommer senare.

I dagarna har det skett ett inbrott och en stöld av en katalysator i A-garagets mellanplan. Med ledning av detta, vill vi påminna om vikten av att se till att alla dörrar och portar är låsta när ni lämnar garaget. Använd fjärrkontrollen och säkerställ att porten stängs innan ni lämnar garaget.

Renlavsgångens styrelse söker nu 2 personer som vill engagera sig och göra Renlavsgången till den härliga plats den är, att bo på.

Vi har nu skyltat upp och spärrat av platser på besöksparkeringarna för att reservera dessa till de boende som drabbas av avspärrning av sina platser inne i garagen. Hjälp era grannar genom att respektera de avspärrningar som finns.

Vid ett möte med vår konsult i garagefrågan, Billy Molin, visade det sig att åtgärder måste vidtas i A-garaget av säkerhetsskäl för att inga skador ska drabbar människor eller fordon. Förstärkningsarbete genomförs innan midsommar.

Vi har arbetat med att förbättra skyltningen gällande parkering i området för att säkerställa att vi inte hindrar framkomlighet för utryckningsfordon m.m. Vänligen ta en titt där du parkerar så att du inte riskerar att felparkera din bil.

Vi har upptäckt ett parti i backen upp mot A-garagets övre del där marken är underminerad och har därför spärrat av området med bockar. Vi undersöker nu skadan tillsammans med entreprenör och tittar på plan för att åtgärda det.