STYRELSEN INFORMERAR

Vi har upptäckt ett parti i backen upp mot A-garagets övre del där marken är underminerad och har därför spärrat av området med bockar. Vi undersöker nu skadan tillsammans med entreprenör och tittar på plan för att åtgärda det.

Vi har arbetat med att förbättra skyltningen gällande parkering i området för att säkerställa att vi inte hindrar framkomlighet för utryckningsfordon m.m. Vänligen ta en titt där du parkerar så att du inte riskerar att felparkera din bil.

Nu är arbetet med att snygga till "entrén" till Renlavsgången via A-parkeringen igång. Vår entreprenör kommer att gräva ur befintlig rabatt och plantera nya fina växter. Rabatten kommer sedan en tid att skötas om av entreprenören för att säkerställa att den gror och frodas som planerat.

Med start i mitten av september kommer det att påbörjas ett arbete med att snygga till rabatten längs med A-garaget. Vi kommer att gräva ur marken och sedan plantera nya växter som gör entrén till Renlavsgången från A-garaget mer välkomnande.