OM RENLAVSGÅNGEN

Anläggningssamfälligheten Renlavsgången Krusboda byggdes i början av 70-talet och idén med området var och är en familjevänlig och bilfri boendemiljö. Idag bor ca 4000 personer i Krusboda fördelade på 9 olika gångar. Renlavsgången var den första gången som byggdes och här finns 219 fastigheter.
Som boende här är du automatiskt medlem i tre samfälligheter:

  1. Anläggningssamfälligheten Krusboda (i dagligt tal kallad "ASK") - ansvarar för skötseln av den gemensamma marken och det gemensamma utomhusbadet. Se mer på www.ask-krusboda.se.
  2. Samfällighetsföreningen Krusboda Centralantenner (i dagligt tal kallad "SKC" eller "antennsamfälligheten") - ansvarar för att tillhandahålla bild-, ljud- och datasignaler till fastigheterna i samarbete med extern operatör, för närvarande Tele2..
  3. Renlavsgångens samfällighetsförening (i dagligt tal kallad "garagesamfälligheten Rlg") med ansvar för förråd och garage samt parkeringsplatser.

Inom Krusboda finns det totalt 9 anläggningssamfälligheter/samfällighetsföreningar.

Den här webbplatsens syfte är att ge dig som boende information från Renlavsgångens samfälllighetsförenings styrelse, samt möjlighet att komma i kontakt med ansvariga personer.

Vi vill att vi tillsammans skapar en trivsam miljö för alla boende och vi tar tacksamt emot synpunkter och önskemål!

Lisen & Maja hjälper till vid städdagen 2019
Lisen & Maja hjälper till vid städdagen 2019