Samfällighetsavgifter

Här finns avgifter 2024 för de tre samfälligheter du som boende på Renlavsgången tillhör.


Renlavsgångens samfällighetsförening 12000 kr/år med möjlighet till månadsvis betalning via e-faktura, alternativt pdf-faktura via e-post 4 ggr/år eller pappersfaktura 2 ggr/år. Vid pappersfaktura i brevlådan tillkommer 50 kr i fakturaavgift per faktura.

ASK, Anläggningssamfälligheten Krusboda 6150 kr/år, debiteras 3 ggr/år i januari, maj och september. 

Samfällighetsföreningen Krusboda centralantenner 2400 kr/år, debiteras en gång/år i maj.