Samfällighetsavgifter

Här finns avgifter 2023 för de tre samfälligheter du som boende på Renlavsgången tillhör.


Renlavsgångens samfällighetsförening 4000 kr/år, debiteras 2 ggr/år april och oktober.

ASK 6150 kr/år, debiteras 3 ggr/år i januari, maj och september.

SKC antennsamfällighet 2300 kr/år, debiteras en gång/år i maj.