Slukhål i backen vid A-garaget

01.03.2021

Vi har upptäckt ett parti i backen upp mot A-garagets övre del där marken är underminerad och har därför spärrat av området med bockar. Vi undersöker nu skadan tillsammans med entreprenör och tittar på plan för att åtgärda det.