Reparation av våra garage

28.06.2021

Vid ett möte med vår konsult i garagefrågan, Billy Molin, visade det sig att åtgärder måste vidtas i A-garaget av säkerhetsskäl för att inga skador ska drabbar människor eller fordon. Förstärkningsarbete genomförs innan midsommar.

Vissa delar av A-garaget visar tecken på skador av sådan art att vi omgående måste stänga ett antal parkeringsplatser. Garageplatserna som berörs är:

A nedre planet plats nummer:

34-42

43-51

52-58

A mellanplanet plats nummer:

89 - 94

95 - 100

142 - 165

De bilar som inte får parkera inne i garagen kommer att hänvisas till skyltade platser på besöksparkeringarna på garageplanerna A nedre och övre. Närmare information om detta kommer inom några dagar. B-garaget är i bättre skick och där kan parkering på båda planen fortsätta fram till att reparationsarbetet påbörjas. Garagesituationen väcker många frågor, på årsmötet den 16 juni kommer vår konsult, Billy Molin att närvara för att informera om det förestående arbetet och, om möjligt, svara på våra frågor.

Välkommen till årsmötet den 16 juni kl 19 på fotbollsplanen. Tag med egen stol!