Parkering tillåten

01.03.2021

Vi har arbetat med att förbättra skyltningen gällande parkering i området för att säkerställa att vi inte hindrar framkomlighet för utryckningsfordon m.m. Vänligen ta en titt där du parkerar så att du inte riskerar att felparkera din bil.