Hur tar man kontakt med styrelsen?

Lämna in dina ärenden, synpunkter eller frågor till styrelsen genom att klicka på ''maila styrelsen'' vi arbeta så fort vi kan för att svara på boendes frågor och förväntad svarstid är 5 arbetsdagar.

Vid extrema akuta händelser tex, vattenläcka, brand eller risk för olycksfall. Smsa 070-606 94 85.

Tex, Frågor, lån av stege, köp av nycklar och felanmälan hänvisas att majlas in. 

Frågor och önskemål gällande våra lekplatser mailas till ASK,  ask@ask-krusboda.se.
Kontakta styrelsen här


NYHETSFLÖDE


7/6 2024

Nyfiken på hur det går med A-garagets renovering?

se https://www.renlavsgangen.se/garagerenovering


Information om avfallshantering för större samfälligheter

3/6 2024

Denna information har vi fått av Heidi Pintamo, avfallsstrateg i Tyresö kommun. Ärendet är på väg till kommunstyreIsen för beslut den 4 juni.

Kommunen kommer att få ett ökat ansvar för att samla in förpackningar och matavfall nära samtliga hushåll i Tyresö. Mer information finns på https://insynsverige.se/tyreso-ks/dagordning?date=2024-06-04, § 9 Avfallshantering i större samfälligheter. Här följer en sammanfattning:

Vad kom Tyresö kommun fram till i utredningen samt rekommendation?

 • Lagstiftningsmässigt har fastighetsägare ansvar för att hantera och sortera sitt avfall så att kommunen kan leva upp till sitt insamlingsansvar.
 • De flesta av dagens avfallslösningar blir kvar och tillkommande behållare för matavfall placeras vid dem. Återvinningsstationerna blir också kvar och blir insamlingsplatserna för förpackningsavfall. En ytterligare plats för det behövs dock "mitt i" Krusboda, vid Stensötegången.
 • Kommunen påbörjar en process hos Lantmäteriet, för att officialservitut ska bildas för att kunna ge plats för förpacknings- och matavfallsinsamling.
 • Inriktningen är att kostnader täcks av berörda hushåll så långt som möjligt, genom avfallstaxan från och med 2026. För hushåll i Krusboda är bedömningen att insatserna innebär en kostnadsökning på 20-25 kronor/månad.
 • Övriga undersökta alternativ bedöms innebära större åtaganden för samfälligheterna, alternativt kosta mer.
 • Tyresö kommun kan inte göra särskilt mycket förrän prövning av bygglov och officialservitut är klara, särskilt det sistnämnda kommer ta lång tid.

Information inför Renlavsgångens städ- och arbetshelg 25-26 maj

21/5 2024

Här finner ni information från vår markrepresentant Maj-Lis Anderstedt inför kommande helg och annan viktig information. Informationen lämnas också ut i alla brevlådor.


24/4 2024

Information om renovering av A-garaget uppdateras och finns i fortsättningen under fliken Garagerenovering.


Städ- och arbetshelg 25 - 26 maj

22/4-2024

I vår är städ- och arbetshelgen inplanerad till den 25 - 26 maj. Mer information kommer senare inför städ-och arbetshelgen.


Renoveringsstart för A-garaget är planerad till 29 april

16/4 2024

Styrelsen arbetar nu intensivt med parkeringsfrågan och återkommer så fort det är möjligt med mer information.


Viktig information om renovering av A garaget och parkering

8/4 2024

Nu finns nytt informationsbrevet som delas ut i alla brevlådor under fliken garagerenovering/informationsbrev.


Banklån beviljat

2/4 2024

Det är nu klart med banklån från Nordea för garagerenoveringen. Vi återkommer om datum för start av renovering, ersättningsparkering m.m.


Protokoll från stämman

2/4 2024

Nu finns protokollet från årsstämman 21 mars 2024 under Styrelsens arbete/årsstämmor. Presentationen från årsmötet angående garagen finns under Garagerenovering.


Ordinarie årsstämma 2024 

18/3 2024

Valberedning efterlyses

Nu finns förslag till styrelse tillgängligt nedan. Tyvärr saknas förslag till valberedning. Styrelsen har gjort flera förfrågningar som tyvärr inte gett resultat. Vi behöver minst två personer och vädjar till att det att några kan tänka sig att ställa upp på detta uppdrag inför stämman 2025.

5/3 2024

Välkomna på ordinare årsstämma torsdagen den 21 mars kl 18:30 i Krusboda skolas matsal.
Kallelse och fullmakt delas ut i era brevlådor och finns även att ladda ner här. Övriga handlingar publiceras på hemsidan senast den 7 mars.

Datum för årsstämma och motioner

18/1 2024

Ordinarie stämma i Renlavsgångens samfällighetsförening går av stapeln torsdagen den 21 mars kl 18:30.

Motioner till stämman ska enligt § 16 i stadgarna vara styrelsen tillhanda senast under januari månad. Eventuella motioner som fastighetsägare önskar få behandlade på stämman skall skriftligen e-postas till info@renlavsgangen.se senast onsdagen den 31 januari.

Kallelse kommer delas ut i samtliga brevlådor senast 14 dagar innan mötet. 


18/1 2024 UPPDATERING

Nu ska det fungera med e-faktura så den dyker upp hos er bank. Felet är åtgärdat.

17/1 2024

E-faktura månadsvis försenad

Styrelsen får just nu många mail om varför det inte kommit någon e-faktura för januari trots att man anmält sig till det. Tjänsten e-faktura har tyvärr inte kommit igång som planerat på grund av någon teknikalitet till vår bank Nordea. Vi hoppas att det har löst sig till i slutet på denna vecka. Vi återkommer så snart vi har mer information.


21/12 2023

Information om avgiften 2024 och fakturering/e-faktura

På extrastämman den 6 december 2023 beslutades om en avgift på 12000 kr per år för 2024 med möjlighet till månadsvis betalning. Nedan följer information om de alternativ som erbjuds.

Start den 15 januari 2024.

E-faktura via din bank

Fakturering varje månad den 15:e som förfaller 15 dagar senare.

 • Gå in på din bank och anslut e-fakturamottagare Renlavsgångens Samfällighetsförening.
 • Fyll i de uppgifter som efterfrågas i formuläret och ange som Kund Id ditt gatunummer. Bor du på Renlavsgången 205 är ditt Kund Id = 205. Anslutning bör göras före den 13 januari för att få första faktureringsomgången via e-faktura.

PDF-faktura via e-post

Distribution 4 gånger per år i januari, april, juli, oktober med fakturadatum den 15:e som förfaller den sista i månaden.

 • Skicka in din e-post till Kassor.Renlavsgangen@outlook.comoch du kommer få 4 fakturor per år

Pappersfaktura

Distribution 2 gånger per år i januari och juli med fakturadatum den 15:e som förfaller den sista i månaden. En faktureringsavgift på 50 kr per faktura tillkommer.

Du behöver inte göra något för detta alternativ.


19/12 2023

Nu finns protokollet från extrastämman under fliken Styrelsens arbete/årsmöten-


7/12 2023

Presentationer från extrastämman den 6 december finns nu under fliken Garagerenovering.


10/1 2024 Uppdatering.

En ny mottagare är nu monterad  vid inre B-porten, Den är monterad vid den gamla så båda fungerar och inga av de befintliga behöver programmeras om.

13/12 2023 Uppdatering.

Fjädrarna är nu bytta på inre B-porten och porten fungerar igen.

Vi vet att flera väntar på en fjärrkontroll/dosa till den porten. Problemet är att mottagaren är trasig så att det inte går att programmera nya fjärrkontroller. Ny mottagare är beställd och vi återkommer med info när den kan bytas. När mottagaren är bytt kommer alla med fjärrkontroller till den porten dvs B inre behöva få sina omprogrammerade. 

5/12 2023

Trasig garageport B inre

Garageporten B inre är trasig då fjädrarna gått av. Detta är felanmält. Båda fjädrarna kommer att bytas och material är beställt.


21/11 2023

Handlingar till extrastämman den 6 december kl 18:30

Här finns nu handlingar till extrastämman angående höjd samfällighetsavgift.


6/11 2023

På förekommen anledning vill styrelsen påminna om regler för fordonstrafik i Krusboda.

Fordonstrafik

Motortrafik inom området är endast tillåten för av- och pålastning. Parkering inne på gångarna och vid husen är ej tillåten. Detta för den allmänna trivseln, men också för att brandkår, ambulans och färdtjänst måste ha fri framfart. Undvik om möjligt att nattparkera på parkeringen. Ställ in bilen i garaget för att undvika eventuella inbrott. Mopeder och motorcyklar parkeras i M-förråd och skall ej köras inom området.

Digitala tillfälliga parkeringstillstånd

Vi har parkeringsövervakning i Krusboda av Servisec AB. Enligt Krusbodas trafikordning är det inte tillåtet att parkera på gångar och torg inom Krusboda. Avtal har därför tecknats med Servisec AB i syfte att minska antalet olovligt parkerade bilar inne i området, Servisec patrullerar regelbundet av området men boende kan även ringa dem på tel: 08-522 224 07 om det står bilar inne i området.

Om fastighetsägaren ska ha en hantverkare eller av annan anledning behöver ha ett fordon parkerat utanför sin fastighet måste fastighetsägaren maila ASK:s kontor för att få ett digitalt tillfälligt P-tillstånd. Uppgifter som behövs, fastighetsägares namn, adress och registreringsnummer på bilen.


Datum för extrastämma 

2/11 2023

Extrastämma i Renlavsgångens samfällighetsförening planeras till  onsdagen den 6  december 2023 kl 18:30.

Ärende: Förslag på höjning av samfällighetsavgiften fr.o.m. 1 januari 2024 p.g.a. kostnader för garagerenoveringen.

Plats: Aulan i Tyresö gymnasium.

Kallelse kommer delast ut i samtliga brevlådor senast 14 dagar innan mötet. 


Information om senaste fakturan på samfällighetsavgiften

19/10-2023

Styrelsen får just nu en del frågor angående fakturan för samfällighetsavgiften för Renlavsgången med ffd 31 oktober 2023.

Efter ombildningen till samfällighetsförening har vi fått nya konton. De konton som anges på senaste fakturan är således riktiga :

Plusgiro 2120628-9

Bankgiro 364-0562

På fakturan står det felaktigt "Årsavgift 2023 1/2". Det skulle stått 2/2 eftersom det är delbetalning två för året men fakturaperioden stämmer. Vi beklagar felskrivningen.


Städ- och arbetshelg 4 - 5 november

7/10-2023

I höst är städ- och arbetshelgen inplanerad till den 4 - 5 november.. Mer information kommer i brevlådorna innan den helgen.


Information om möjlighet till elektroniska fakturor

26/9 2023

Pappersfakturor på samfällighetsavgiften delas ut i respektive brevlåda av styrelsemedlemmar två gånger/år. Vill du spara på miljön och i stället få fakturan elektroniskt till din e-post?

Skicka då ett mail till kassor.renlavsgangen@outlook.com med följande information

Husnummer:

e-post adress:

(OBS! Det är viktigt att din e-postbrevlåda har kapacitet att ta emot nya meddelanden).


Trasig garageport i A-garaget nedre höger port

8/8 2023

Uppdatering! Porten är nu reparerad.

Den högra porten i A-garaget nedre är trasig. Motorn för att öppna och stänga med fjärrkontroll fungerar inte däremot går det att öppna och stänga med nyckel. Porten står nu öppen i avvaktan reparatör. 


Trasig garageport i B-garaget nedre

10/7 2023

22/8 Uppdatering. Porten är nu reparerad, båda fjädrarna är utbytta.

Den yttre porten i B-garaget nedre är trasig beroende på att en fjäder gått av.

Detta är felanmält. Båda fjädrarna kommer att bytas och material är beställt.

Däremot kan firman som ska utföra jobbet inte säga när detta kan ske beroende på semestertider.


Nytt bankgiro!

9/7 2023

Renlavsgångens samfällighetsförening har nyligen bytt från plusgironummer till bankgiro 364-0562.

Det är tyvärr så att några som betalat avgiften till samfälligheten i april har fått påminnelse i början på juli. Det beror på att vi bytt bankkonto och att vi tyvärr inte fått alla transaktioner från det gamla plusgirokontot från Nordea. Vi väntar på ett nytt transaktionsutdrag och kassören kommer då gå igenom alla betalningar igen. Vi ber om ursäkt om du är en av de drabbade och det är då bara att bortse från påminnelsen.


Uppdatering inför extrastämman den 19 juni kl 18:30

16/6 2023

Styrelsen har efter offertförfrågningar och olika kontakter fått in tre offerter på externa revisorer och en intresserad boende.

Förslag till revisorer : Rätt Val redovisning AB, Radiovägen 3, Tyresö. Organisationsnummer 559339-6426

Förslag till revisorssuppleant: Lena Cederlöf, Renlavsgången 64.


Avstängda P-platser i A garaget

6/6 2023

Som tidigare informerats om har antalet stämp i A-garaget kunnat minskas. Det innebär att alla tidigare avstängda platser utom två åter är tillgängliga att användas.

Den risk för takdropp från provborrningshål som upptäcktes har nu åtgärdats genom att oljebehandlade skivor satts upp i taket på berörda ställen.

De platser som fortfarande är avstängda är nr 56 på nedre planet och nr 149 på mellanplanet.

Övriga tidigare avstängda platser är nu tillgängliga men mopeder/motorcyklar måste flyttas omgående.

Mellanplanet: nr 142,162,164 och 165.

Nedre planet: nr 36, 55 och 57.

Ersättningsplatserna på besöksparkeringen utomhus vid A-garaget nedre upphör förutom nr 56 och 149.


4/6 2023

Kallelse till extrastämman den 19 juni 2023


Datum för extrastämma

26/5 2023

Extrastämma i Renlavsgångens samfällighetsförening för val av revisor sker måndagen den 19 juni kl 18:30.

Plats: Fotbollsplanen på Renlavsgången (alla skolor är stängda för uthyrning under sommarlovet).

På årsstämman den 27 mars 2023 saknades förslag på revisorer och styrelsen fick i uppdrag att kalla till en extrastämma före juni månads utgång för val av revisorer (2023-03-27, § 13). Förslaget är att anlita en extern revisor.

Kallelse kommer delast ut i samtliga brevlådor senast 14 dagar innan mötet. 


Sandupptagning på parkering A och B den 17-18 maj

16/5 2023

I morgon onsdag den 17 maj kommer VGP Trädgård att blåsa fram sand på parkeringarna för att underlätta sandupptagning med maskinen. På torsdag den 18 maj kommer maskinen som tar upp sanden från körbanorna.

Inför onsdag den 17 maj är det önskvärt att bilar flyttas från parkeringarna vid A och B-garagen för att underlätta arbetet och att vi får bort så mycket sand som möjligt efter vintern.


Information

26/4-2023

Välj takläggare med omsorg, alla är inte seriösa! Krusboda lockar till sig olika hantverkare och just nu är det många takläggarföretag som åker omkring i området och erbjuder sina tjänster. På förekommen anledning vill vi varna för ett företag som heter Tak Eliten. De har en prissättning som vida överstiger vad andra takföretag tar ut för samma typ av arbete. Tag alltid en kontrolloffert! Prata med grannar i närområdet och fråga vilket företag de har anlitat och till vilket pris. Kontrollera företaget och läs kundomdömen. 

/ Inskickat från boende


Protokoll från årsstämman

4/4 2023

Nu finns protokollet från årsstämman den 27 mars under Styrelsens arbete/årsmöten.


Presentation från årsstämman

28/3 2023

Här finns nu den presentation som visades på stämman den 27/3 med information i garagefrågan.Städ- och arbetshelg 6-7 maj

17/3-2023

I vår är städ- och arbetshelgen inplanerad till den 6 – 7 maj. Mer information kommer i brevlådorna i god tid innan den helgen.Handlingar till årsstämman den 27 mars

13/3 2023

Här finns nu handlingar till stämman att ladda ner. Kallelse och fullmakt har delats ut i era brevlådor. Vill du vara med och påverka vår gata och Renlavsgångens samfällighet?

26/2-2023

Vi i valberedningen söker nu med ljus och lykta efter två engagerad boende som vill arbeta i Renlavsgångens styrelse.

Vi söker dig som är engagerad och driven och vill göra Renlavsgången ännu bättre.

Ena rollen är kassör med ett arvode på 12 000kr om året.

Och andra rollen är suppleant med ett arvode på 8 000kr om året. 

(OBS! förslag på arvode, bestäms av stämman på årsmötet)

Det är olika arbetsbeskrivningar på rollerna, hör av dig till valberedningen för mer information om de två olika rollerna.

Arbetsuppgifter i styrelsen är tex, dela ut information till boende, driva frågor som garagefrågan, budget och förrådsfrågor, vara med på städdagar och dylikt.

Tillträde: Mars 2023 (om stämman godkänner förslaget på årsmötet)

Invald på antal år: 2år

Är du intresserad att skapa förändring här på Renlavsgången kontakta oss i Valberedningen.

Vänliga hälsningar

Jesper Agerheim, Emmelie Isaksson och Fredrik Öijeberg

Kontakt via mejl:

Jesperagerheim@gmail.com

Isaksson.emmelie@gmail.com

Kontakt via sms:

Jesper Agerheim 073-998 29 44

Smsa eller mejla: Namn, vart du bor och om du är intresserad så ringer vi upp dig inom kort.


Sista chansen att hämta din cykel!

22/2-2023

Du behöver mejla in senast söndag  26/1-2023 om du saknar din cykel sedan förrådsrensningen så hjälper vi dig. 

Mejla in följande information: Vilket förråd din cykel stod i, hur den ser ut och ditt husnummer.

OBS! Inga cyklar får hämtas på eget bevåg.Datum för årsstämma och motioner

18/1-2023

Ordinarie stämma i Renlavsgångens samfällighetsförening går av stapeln måndagen den 27 mars kl 18:30.

Motioner till stämman ska enligt § 16 i stadgarna vara styrelsen tillhanda senast under januari månad. Eventuella motioner som fastighetsägare önskar få behandlade på stämman skall skriftligen e-postas till info@renlavsgangen.se senast tisdagen den 31 januari.

Kallelse kommer delast ut i samtliga brevlådor senast 14 dagar innan mötet. 


Vill du vara med och påverka vår gata och Renlavsgångens samfällighet?

7/1-2023


Vi i valberedningen söker nu med ljus och lykta efter en engagerad boende som vill arbeta i Renlavsgångens styrelsen.

Vi söker dig som är engagerad och driven och vill göra Renlavsgången ännu bättre. Vi söker dig som har kunskap om bokföring och förståelse för resultat och balansrapporter. Du ska ha ett öga för detaljer och vara noggrann och analytisk.

Då Renlavsgångens samfällighet kommer samarbeta under 2023 med en redovisningsbyrå så kommer man inte behöva sköta bokföringen utan vara ansvarig att se till allt stämmer och att det blir korrekt.

Övriga arbetsuppgifter i styrelsen är tex, dela ut information till boende, driva frågor som garagefrågan, budget och förrådsfrågor, vara med på städdagar och dylikt.

Tillträde: Mars 2023 (om stämman godkänner förslaget på årsmötet)

Invald på antal år: 2år

Arvode: 12 000kr per år (OBS! förslag, bestäms av stämman på årsmötet)

Är du intresserad att skapa förändring här på Renlavsgången kontakta oss i Valberedningen.

Vänliga hälsningar

Jesper Agerheim, Emmelie Isaksson och Fredrik Öijeberg

Kontakt via mejl:

Jesperagerheim@gmail.com

Isaksson.emmelie@gmail.com

Kontakt via sms:

Jesper Agerheim 073-998 29 44

Smsa eller mejla: Namn, vart du bor och om du är intresserad så ringer vi upp dig inom kort.


Information garage nov 2022

23/11-2022

Information i garagefrågan

På årsstämman den 12 maj 2022 återremitterades frågan om vägval på åtgärder i garagefrågan för kompletteringar och förtydliganden (§ 9):
a) Rivning A+B samt endast markparkering
b) Renovering av garage A+B, efter intagande av offerter.

c) Uppförande av nya garage A+B efter intagande av offerter.

Frågan om delförsäljning av mark Tyresö Alby s:5 för att tillföra kapital för garage efter värdering av marken återremitterades och styrelsen fick i uppdrag att utreda möjligheten till försäljning av markandelar av vår mark (§ 10).

I övrigt se årsmötesprotokollet på https://www.renlavsgangen.se/arsmoten/ §§ 9 - 10.

Styrelsen har arbetat vidare i frågan och beaktat de tips och synpunkter som kommit in.

Status på A och B-garagen

För att få en jämförelse till den senaste rapporten av konsulten Billy Molin har styrelsen anlitat Stockholms betongkonsult. Rapporten visade att det enligt Stockholms Betongkonsults bedömning är möjligt att renovera parkeringsgaragen.
Stockholms betongkonsult har fått styrelsens uppdrag att räkna fram kostnader för projektering av renovering. Syftet är att få ett bredare underlag gällande kostnader samt bedömning av livslängd för garagen om vi renoverar. En viktig faktor är även behov av kommande underhåll. A och B-garagen är också olika i antal våningsplan och skick.

Försäljning av mark

Vare sig kommande stämma beslutar om renovering eller uppförande av nya garage behövs finansiering och i nuläget bedöms delförsäljning av mark som den enda möjliga vägen. Styrelsen arbetar i första hand vidare med försäljning av mark på de ytor som inte gränsar mot någon huslänga dvs enbart en del av vår mark.

Vi har fått hjälp av en boende på Renlavsgången att utan kostnad mäta upp marken ägd av samfällighetsföreningen. Nästa steg är värdering av mark och för detta behövs underlag om tänkt boyta. Minst två företag kommer att tillfrågas att värdera marken. Därefter är det möjligt att konkurrensutsätta marken. SPG som presenterade sig vid informationsmötet den 19 april 2022 står kvar med sitt bud.

Övrigt

För att få en uppfattning om finansieringens storlek pågår arbete med ett breddat underlag för renovering respektive nya garage. Försök att ta in offerter för rivning har gjorts. Styrelsen har haft ett möte med ASK och överenskommelsen är fortsatt dialog när vi vet vilken väg vi ska gå.


Styrelsen har kontaktat en advokat kunnig inom området. Processen är mycket komplicerad och måste gå i en viss tågordning. Bedömningen är att hela processen med markförsäljning för att kunna finansiera renovering alternativt rivning och nybyggnation kommer ta ca 2 år.

Diskussioner om åtgärder under tiden pågår.

Det vi inväntar nu är en offert från Stockholms betongkonsult med en uppskattad kostnad för renovering av båda garagen. Så fort vi har ett bredare underlag kallas till stämma för beslut om vägval.

hälsningar

Styrelsen för Renlavsgångens samfällighetsförening 


PARKERINGSYTOR - SNÖ

21/11-2022

Vi har fått in klagomål på mejlen på att det inte plogats vid parkeringarna samt inne bland husen. Styrelsen vill därför informera att på våra gator mellan husen är det mestadels kommunen som plogar, några få små gator som ASK sköter.

Parkeringsytorna har Renlavgångens samfällighet ett avtal med VGP trädgård som har varit här vid flera tillfällen i helgen och även nu i eftermiddags.

Vi är inte VGPs enda kund och som ni vet har det snöat väldigt mycket på kort tid och därför upplevs det kanske som att det inte blir plogats så ofta. Det är tyvärr inte bara här det snöar så vi får helt enkelt vänta på vår tur samt ta hänsyn till att andra också behöver ha plogat.

Vi vill också vänligen påminna er om att ni inte kan ställa er hur som helst i backen upp mot A-parkeringen bara för att det är snö. Vill ni stå i backen så får ni gå ut och skotta er en plats. Detta för att vi inte utsätta boende för att räddningstjänst inte ska komma upp för backen för att bilar har ställt sig långt ifrån kanten eller i 45 graders vinkel ut från trottoaren istället för längst med backen.

Vi vill även passa på och tacka de grannar som är uppmärksamma och snabba på bollen och mejlar in till oss så att vi kan gå ut med viktig information till er boenden. 

Vänliga hälsningar

Styrelsen.


FORTSATT ARBETE ATT ÅTGÄRDA EFTER BRAND 

14/11-2022

Del tre av att åtgärda efter brand vid B-garaget påbörjas imorgon 15/11-2022 07:00. Styrelsen har spärrat av berörda platser.


ASFALTERING

28/10-2022

1 november 06:30 behöver garageplan B nedre vara tömt på bilar. Detta p.g.a. asfaltering som börjar 07:00

Förväntad avstängningstid av parkering 1:a och 2:a november. Vi kommer spärra av så det är lätt att se om det är okej att köra in eller ej.

Vi rekommenderar att man inte ställer bilen där redan måndag kväll för att minska risken att inte glömma flytta sin bil innan 06:30 tisdagsmorgon 1:a november. Detta p.g.a. att det kostar oss väldigt mycket pengar om arbetet inte kan utföras för att bilar ej flyttats. Vi kommer då behöva betala för arbetet den dagen även att de inte kan utföra något arbete och behöver då beställa om arbetet för att få det gjort. 


CYKLAR HÄMTADE UR CYKELFÖRRÅDEN 

23/10-2022

Hej,

Efter städdagarna så har styrelsen hämtat alla omärkta cyklar i alla förråd på Renlavsgången, som vi informerat alla boende i brevlådorna i slutet av september.

Vi kommer behålla alla cyklar i 3 månader därefter kommer de skänkas till välgörenhet.

Saknar du din cykel? Mejla in till info@renlavsgangen.se så kommer vi ta dig till alla cyklar och du får hämta ut din cykel.

Vi vill passa på att tacka alla som varit med i helgen och städat och engagerat sig för att få ett finare och mysigare område.

Varma hälsningar

Styrelsen


Information om parkering B nedre

7/9-2022

Efter den brand som inträffade den 28 Augusti har parkeringsytan på B nedre och de fyra platser i längan närmast B-garaget sanerats av saneringsfirma. Styrelsen vill passa på att tacka för samarbetet att tömma parkeringen inför saneringen. I nuläget arbetar vi med att ta in offerter för återställning av skador efter branden gällande asfalt, plåtar, trädetaljer och el i garagelängan.


Parkeringen kan användas i avvaktan på reparationer! Det inkluderar de fyra platserna i garagelängan men vi vädjar till berörda att låta portarna på de fyra platserna närmast brandhärden vara öppna tills brandskadorna är åtgärdade så inget trillar ner ifrån portarna.


Senarelagd extrastämma

4/9-2022

Vid årsmötet den 12 maj 2022 återremitterades frågan om vägval för åtgärder i garagefrågan ( § 9 ). Planeringen var att kalla till en extrastämma med förtydliganden och kompletteringar av de olika alternativen direkt efter sommaren.

Styrelsen arbetar vidare med garagefrågan bl.a efter de tips vi fått in från boende. Det har dock varit svårigheter att få in offerter och att komma vidare i arbetet under sommar och semestertider.

Styrelsen har beslutat att anlita Stockholms betongkonsult för en förnyad undersökning av A-garaget som bedömts vara i sämst skick. Denna undersökning kommer göras under september månad.

Den utlovade extrastämman behöver därför skjutas på framtiden till någon gång under hösten/vintern. Styrelsen återkommer så snart det är möjligt med information och datum för extrastämma.


Vänliga hälsningar

Styrelsen


POLISRAPPORT

2/9-2022

Här finns nu som utlovats polisanmälan från bilbranden den 28 augusti. Ni som är drabbade kan hämta den här och bifoga skadeanmälan till ert respektive försäkringsbolag.

Viktig information för dig som har en bil på B-parkeringen nedre plan.

30/8-2022

Under onsdagen den 31/8 mellan 08:00-15:00 får ingen bil stå på uteplatserna på B -parkeringen nedre plan.

STIVAB städar och sanerar marken samt dagvattenbrunnen som blivit utsatt för brand.

OBS! Saneringen, som går på försäkringen, är dyr och kan bara utföras vid ett tillfälle. Därför är det viktigt att ingen står på uteplatserna på B-parkeringen nedre plan. Hela ytan måste vara tom på B nedre parkering.

Vänliga hälsningar

Styrelsen.


Kort information från genomgången kl 15:00 vid B-garaget med anledning av bilbranden.

28/8-2022


På plats vid B-garaget var Kristoffer Walter, restvärde ledare (representerar alla försäkringsbolag i det akuta läget) samt Joakim Planebo, Team 1, Bilvårdsspecialisten, telefon 08-18 10 33.


Styrelsen kommer att begära ut polisrapporten (diarenummer 5000-K994608-22) samt händelserapport från Södertörns brandförsvarsförbund för att sedan göra dessa tillgängliga för boende på Renlavsgången på hemsidan. Restvärdeledaren sammanställer en egen rapport till försäkringsbolagen.


VIKTIGT! Alla berörda bilägare ska göra en skadeanmälan till sitt försäkringsbolag.
Totalt är ca 30 bilar berörda, de flesta med sotflagor på bilen från branden. Sex bilar är totalförstörda och fem bilar måste saneras.


När det gäller garagelängans skador och övrigt behov av sanering på platsen kontaktar styrelsen ASK som har en gemensam försäkring för Krusbodas garagesamfälligheter.

 

REKOMMENDATION

Alla bilar nära branden (även de i garaget) bör genomgå en ordentlig biltvätt. Enligt experterna kan sot i kombination med vatten omvandlas till saltsyra. Då vi idag på eftermiddagen fick ett kraftigt regn så rekommenderas biltvätt för de bilar som stått ute så så snart som möjligt, om inte idag så i morgon.Bilbrand i natt vid B-garaget

28/8-2022

Tyvärr har det brunnit i natt vid B-garaget och sex bilar är totalförstörda förutom skador intill. Totalt är ca 15-20 bilar berörda.
Vi behöver komma in i garagelängan nedre.
BILARNA I LÄNGAN FÅR INTE STARTAS I NULÄGET. Värmeutvecklingen i plåten mot garaget har varit stor och skadorna är svårbedömda.
Bilarna parkerade mitt emot brandområdet har sotflagor över sig. Om dessa bilar ska startas måste kupéfläkten stängas av så att inte sot/brandlukt dras in i fläktsystemet i bilen.
Restvärde ledare är på plats. Elektriker är på väg för skadebedömning av el.
OBS!
Idag kl 15.00 kommer en bilvårds specialist och det är viktigt att berörda bilägare är på plats.
Styrelsen återkommer med mer information.

GARAGEFRÅGAN

21/6-2022

Hej Medlemmar på Renlavsgången!

Har du kunskap/kompetens som föreningen kan ha nytta av i garagefrågan?

Tror du att du kan bidra med något som hjälper samfälligheten framåt i garagefrågan?

Om du svarat ja på någon av frågorna hör gärna av dig till styrelsen på hur du kan bidra på: info@renlavsgangen.se för mer information. 

Mejla styrelsen senast 31/7-2022.

Hälsningar Styrelsen 


Årsmöte protokoll

29/5-2022

Ladda ner pdf för att läsa protokollet från årsmötet som ägde rum 12/5-2022


10/5-2022

Yrkande vägvalsfrågan 9:

Styrelsen har förstått att många av medlemmarna inte anser att beslutsunderlaget är sådant att de kan fatta ett initierat beslut i frågan (se till exempel motion 6 till stämman). Därför är det rimligt att styrelsen får utreda och förtydliga de olika alternativen innan vi går till beslut.

Styrelsen yrkar på att stämman återremitterar frågan för behandling till styrelsen och uppdrar styrelsen att återkomma med bearbetat förslag till en extrastämma i augusti.


Yrkande punkt 10:

En marksamfällighet är ett sätt att tillsammans i en förening utöva ägarrättigheter av samfällt ägd mark. Vem som helst av delägarna kan begära detta. Att styrelsen ska verka för detta är ett sätt att säkerställa att Lantmäteriets beslut om föreningsförvaltning resulterar att Samfällighetsföreningen även omfattar marksamfälligheten.


Att utreda möjligheterna för försäljning är just bara ett sätt att undersöka möjligheterna, och är en förutsättning för att kunna lämna ett komplett beslutsunderlag. Styrelsen kommer i detta samråda med styrelsen i ASK.


Styrelsen yrkar bifall på förslagets bägge att-satser.Motioner och svar


10/5-2022


Vårens städdagar

30/4-2022

7-8 maj, 10:00

Foodtruck vid Taxiplats A kommer finnas tillgängligt mellan 12-15.

Ladda ner för att se vad som skall göras i ditt område och vad du kan hjälpa till med. 


Kära boende,

22/4-2022

För att spara på miljön och inte behöva skriva ut alla handlingar till alla 219 hushåll ber vi i styrelsen er som kan ladda ner handlingarna digitalt ta den möjligheten. Nu har vi chansen att spara 2 628st pappersark.

Kallelsen kommer självklart delas ut i brevlådan.

Ladda ner här:

Tack till er boende som har uppmärksammat att tryckfelsnisse varit framme i handlingarna, här kommer de uppdaterade handlingarna. 


FÖRENINGSSTÄMMA 2022 

KALLELSE

27/4-2022

till ordinarie föreningsstämma i Renlavsgångens samfällighetsförening, torsdagen den 12 maj kl. 18.30 i aulan i Tyresö Gymnasium.

Eventuella motioner som fastighetsägare önskar få behandlade på stämman skall skriftligen e-postas till info@renlavsgangen.se senast söndagen den 8 maj kl. 12.00, 2022. Svar på motioner kommer publiceras på hemsidan måndagen den 10/5.
Övriga handlingar kommer läggas upp på hemsidan i samband med att kallelsen delas ut, torsdagen den 28/4. Mejla ditt Rlg nr till info@renlavsgangen.se alt skicka ett sms till 070-8667710 om du vill ha handlingar i din brevlåda.

Vid förändring av fastighetsägare ska detta anmälas (om så ej redan skett) i god tid före föreningsstämma till info@renlavsgangen.se för justering av röst-/debiteringslängd.

Förslag till dagordning

 1. val av ordförande vid stämman och stämmoordförandens val av protokollförare

 2. upprättande och godkännande av röstlängd

 3. val av en justerare, tillika rösträknare

 4. prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad

 5. godkännande av dagordning

 6. framläggande av styrelsens och revisorernas berättelser

 7. beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

 8. meddelande om följdändring i stadgar, samt om justering av felskrivning

 9. beslut om vägval enligt de fyra alternativ på åtgärder i garagefrågan:

  A Rivning A+B samt endast markparkering,

  B Renovering av garage A+B, efter intagande av offerter.

  C Uppföring av nya garage A+B efter intagande av offerter.

  D Delförsäljning av mark Tyresö Alby s:5 samt GA för att tillföra kapital för garage efter värdering av marken.

 10. beslut om huruvida styrelsen ska verka för att den gemensamt ägda marken på Renlavsgången (Tyresö Alby s:5) ska ägarförvaltas av samfällighetsföreningen samt att styrelsen ska utreda möjlighet till försäljning av markandelar av Tyresö Alby s:5, Alby GA. (Denna fråga faller om 9 d ej bifalls)

 11. övriga framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna

 12. fråga om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna

 13. styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

 14. val av ordförande

 15. val av övriga styrelseledamöter och suppleanter

 16. val av revisorer och revisorssuppleanter

 17. val av valberedning

 18. informations- och frågestund

 19. meddelande av plats där protokollet från stämman hålls tillgängligt.

Välkomna! /Styrelsen
Kom i tid för kontroll mot fastighetsregistret. 


Frågor från boende

22/4-2022

Det har inkommit ett stort antal frågor kring garagen och flera frågor berör samma område så styrelsen har slagit ihop vissa frågor. Men vi i styrelsen tror att alla kommer hitta svar på sina frågor.

Det finns ett antal frågor vi i styrelsen inte har kunnat svara på som vi har skickat vidare till Billy Molin, dessa frågor kommer läggas upp på hemsidan inom kort.

 Vi i styrelsen kommer inte att svara på alla mejl utan sammanställt allt i ett dokument då vi anser att samtliga boende ska få se frågorna och svaren. 

Ladda ner här:

Vi har nu fått återkoppling av Billy Molin på de frågor som rörde betong och själva arbetet som styrelsen inte hade kunskap att svara på.

Ladda ner här:


Hej boende på Renlavsgången

19/4-2022 21:45

Tack till alla som kom på mötet ikväll och för ert engagemang. Lämna gärna in om ni har förslag eller motioner via hemsidan redan nu. 

Här under kan ni ladda ner rapporterna från provtagningen. 

Från år 

2021 september

2021 april

2007

1994


Presentationen som visades under mötet från SPG delas ut i brevlådan under veckan. 


Varma hälsningar

Styrelsen


Datum för årsmöte

19/4-2022

Torsdagen den 12 maj 2022 Kl. 18.30, i Aulan på Tyresö Gymnasium.

Kallelse med bilagor kommer delast ut i samtliga brevlådor senast 14 dagar innan mötet. 


Kallelse

Informationsmöte - Garagefrågan

19/4-2022

Med anledning av skicken på garagen (A & B)

Tisdagen den 19 april 2022 Kl. 18.30

Aulan på Tyresö Gymnasium

Inledningsvis redovisas garagens nuvarande skick samt resultat efter provtagning.

Därefter information om de olika förslag på alternativ på åtgärder för garagen. På mötet kommer det finnas en panel av erfarna representanter inom olika områden som informerar samt svarar på frågor.

Kallelse delades ut i samtliga brevlådor den 9/4-2022


Ny samfällighet

19/4-2022

Vi kan med glada besked meddela att vår nya samfällighet är godkänd av lantmäteriet, samt att de nya stadgarna är godkända. Detta träde i kraft den 25/3-2022. 

Hitta till de nya stadgarna

- Styrelsens arbete

- NYA Stagar

- Ladda ner fil


Protokoll extra stämma

1/3-2022

Nu finns protokollet från extra stämman som hölls den 23/2-2022.

- Styrelsens arbete

- Årsmöten

- Ladda ner fil


Vårens städdagar 

 8/2-2022

7-8 maj kommer vi på Renlavsgången ha våra årliga städdagar.

Anteckna dessa datum så kommer mer information närmre. 

Foodtruck vid Taxiplats A kommer finnas tillgängligt mellan 12-15.Kallelse till extra stämma

8/2-2022

för antagande av stadgar för Renlavsgångens Samfällighetsförening med anledning av ombildningen från anläggningssamfällighet till samfällighetsförening.

Onsdagen den 23 feb 2022 Kl. 19.00

Matsalen i Krusboda skola

Denna extra stämma behandlar utöver mötesformalia endast frågan: "Stadgar för Renlavsgångens Samfällighetsförening".

Vid årsmötet den 16:e juni 2021 beslutade stämman att ombilda anläggningssamfälligheten till en samfällighetsförening för att kunna driva garagefrågan vidare. Till exempel krävs denna föreningsform för att kunna ansöka om ett eventuellt lån. För att godkänna ombildningen har Lantmäteriet begärt komplettering med ett beslut från medlemmarna gällande godkännande av nya stadgar.

För att ha möjlighet att uppnå minst 80 % av alla medlemmars samtycke behöver du - om du inte kan närvara vid stämman - avlägga din röst i förhand. Signera då bifogad förklaring att du godkänner de nya stadgarna och lämna i brevlådan till Renlavsgången 14 - senast söndagen den 20:e februari.

Bifogat finner ni

a) Dagordning för extra stämma

b) (de gamla) stadgarna för anläggningssamfälligheten Renlavsgången

c) Styrelsens förslag till stadgar för Renlavsgångens samfällighetsförening

d) Ett förtydligande till hur styrelsen resonerat vid framtagandet

e) Fullmakt för ombud att rösta för medlem vid mötet

f) Talong att användas för att avge röst i förhand.

Väl mött! /Styrelsen

PS. Ett informationsmöte om garagefrågan är planerat att genomföras kort efter årsmötet.

Dagordning extra stämma 2022-02-23

 • val av ordförande vid stämman
  och stämmoordförandens val av protokollförare
 • upprättande och godkännande av röstlängd
 • val av en justerare, tillika rösträknare
 • prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
 • stadgar för Renlavsgångens samfällighetsförening
 • meddelande av plats där protokollet från stämman hålls tillgängligt.

Informationen kommer delas ut via brevlåda inom kort.Uppdatering angående garagefrågan

15/1-2022

Vi har låtit genomföra omfattande undersökningar av våra 50 år gamla garage, och kan efter det konstatera att dessa är i mycket dåligt skick. Vi arbetar nu intensivt med att ta fram olika alternativ på åtgärder och ekonomiska lösningar. När vi sammanställt dessa kommer vi att kalla till ett informationsmöte där dom möjliga lösningarna kommer att presenteras.


Vänliga hälsningar

Renlavsgångens styrelsen


B-garaget, garageport nedre plan.

15/1-2022

INFORMATION


Garageport till B-garaget är trasig.

Styrningen till garageporten är trasig och behöver bytas ut. Kostnaden är för stor att lägga på detta med tanke på vilket skick garagen är i och vi kommer därmed att behöva stänga porten manuellt alternativ lämnas öppen. Garagen är ursprungligen konstruerade utan port och med självdrag därför gör det inget att porten lämnas öppen.

Kommer detta inte att fungera med manuell hantering blir vi tyvärr tvingade att ta bort porten.

Vänliga hälsningar

Renlavsgångens styrelse

Alla boende kommer inom en snar framtid (efter extra stämman den 2/2-2022 om stadgan) bli inbjuda till ett möte angående hur långt i processen vi kommit i garagefrågan.