Valberedningens förslag till årsmötet 2020

11.06.2020

Valberedningens förslag till årsmötet 2020 i Anläggningssamfälligheten Renlavsgången


Renlavsgångens styrelse till 2021 års stämma

Ordförande 

Stig Enbäck Rlg 82 Omval 1 år

Ledamöter 

Robert Engström Rlg 36 1 år kvar

Lena Cederlöf (sekr) Rlg 64 1 år kvar

Linn Bonds (kassör) Rlg 62 Omval 2 år

Jennica Weerén Rlg 48 Nyval 2 år

Suppleanter 

Maj-Lis Anderstedt Rlg 14 Omval 1 år

Thomas Bäckström Rlg 58 Nyval 1 år


Revisorer 

 Helena Hörnsten Rlg 52 Omval 1 år

Britt-Lis Widberg Rlg 25 Omval 1 år

Revisor- suppleant

Heidi Lundin Rlg 160 Omval 1 år


Krusboda, Tyresö 2 juni 2020

Lars-Gustaf "Lalle" Ericsson // Jenny Junetoft // Staffan DahlValberedning

Nuvarande styrelsens förslag till valberedning till 2021 års stämma är omval av:

Lars-Gustaf "Lalle" Ericsson Rlg 40 Omval 1 år (sammankallande)

Jenny Junetoft Rlg 44 Omval 1 år

Staffan Dahl Rlg 326 Omval 1 år