Kallelse årsstämma

22.05.2020

Nytt datum för årsstämma är satt till onsdag 24 juni kl 19.00. 

Vid uppehåll kommer vi att hålla stämman vid fotbollsplanen på övre Renlavsgången. Vid nederbörd samlas vi på mittenplanet i A-garaget. 


För att följa myndiheters rekommendationer önskar vi att ni använder fullmakt för att minimera antalet deltagare. 


Väl mött!