En omkullfallen en och fula barrträd

26.06.2020

Vid årsmötet påpekades att det finns barrträd på 2 ställen på Renlavsgången som inte ser så trevliga ut. Dels föll en en i en hård höststorm, och så finns det tallar vid vägbanan nära bron över till Lummergången vars rötter sprängt sönder asfalten. Båda dessa platser tillhör kommunens mark och vid stämman åtog sig Anita på RLG 50 att kontakta kommunen. 

Vi har nu fått svar med vändande post och ansvarig för parkförvaltningen i kommunen kommer att åka ut i nästa vecka för att se över dessa träd så förhoppningsvis åtgärdas detta inom snar framtid. Vi håller er uppdaterade! 


Tack Anita för din insats att hålla vårt område fint!